Rekordér

ZOOM H2, záznam na SD

4x mikrofon,WAV, MP3